oogle tag + event תמ"א 38 – Gal Gal

תמ"א 38/1  הוא אוסף תקנות המיועד לטפל בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. מטרת התוכנית היא לעודד חיזוק של מבנים ישנים, באמצעות מתן זכויות בנייה חדשות המאפשרות תוספת בניה על הגג, הרחבת דירות קיימות, סגירת קומות עמודים ועוד. תמ"א 38/2 הוא תהליך בו הורסים לחלוטין את הבניין הישן ומקימים במקומו בניין חדש בהתאם לכללי הבניה החדשים. הרעיון, הזהה לשתי הגרסאות: הוא לאפשר לבעלי הדירות להתקשר עם חברה קבלנית שתחזק את הבניין הקיים ותשפץ אותו או תהרוס אותו ותקים בניין חדש, תמורת זכויות הבניה.

פרויקט תמ"א 38 הוא משימה מורכבת ורגישה, הדורשת בראש ובראשונה להשיג את הסכמתם של רוב הדיירים, תוך מתן מענים למגוון דרישות, רצונות ושאיפות. כבר בשלב זה נדרש ידע ובהנדסה, רישוי, תכנון, משפט, מיסוי וביצוע קבלני, וניסיון בפועל המבטיח שכל אחד מהשלבים יסתיים כמובטח לשביעות רצונם של כל הצדדים. גלגל בולטת בקרב החברות הרבות המציעות כיום פתרונות תמ"א 38 והתחדשות עירונית, הודות לאדריכלות הייחודית, לתכנון המתקדם, הביצוע המוקפד ומעל לכול, הודות לגישה הייחודית.

גלגל מודעת למורכבות הרבה של פרויקטים המתבצעים במסגרת תמ"א 38 עבור דיירי הפרויקטים ורואה בהם שותפים לדרך. התהליך כולו, משלב קבלת האישורים, דרך התכנון והביצוע ועד מסירת המפתחות לדירות החדשות, מתבצע בשקיפות מלאה, תוך שיתוף פעולה הדדי עם הדיירים ומתן מענה ישיר לכל פניה.